ОРОН НУТГИЙН ТЭЭВЭР

ОРОН НУТГИЙН ТЭЭВЭР

Барилгын материалыг ажлын талбар дээр шаардлагатай цагт тоо ёсоор бэлэн байлгах нь барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллагын хувьд чухал хариуцлагатай ажил юм. Тиймээс тэр чухал боловч зарим тохиолдолд хүндрэлтэй байдаг тээвэрлэлтийн ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор бид 2010 оноос орон нутгийн тээврийн үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ үзүүлсээр ирсэн багагүй туршлагатай билээ. Үйлдвэрлэгч = Тээвэрлэгч байх нь таны худалдан авсан бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг бид таны “Ажлын талбар” хүртэл хариуцдагаараа гуравдагч талд тээврийг хариуцуулснаас үргэлж давуу талтай байдаг юм. Орон нутгийн тээврийн үйлчилгээг манай туршлагатай жолооч нар, бүрэн даатгагдсан, найдвартай тээврийн хэрэгслийн хамтаар та бүхэнд санал болгож байна.

TOP